SPSCInspecta  

Installation av metallkonstruktioner

Vårt företag har godkänts som en kvalificerad byggentreprenör för specialkonstruktioner. Strukturer: bostadshus och andra byggnader. Områden av byggnadsverk: markarbeten, konstruktion och installation av byggnadskonstruktioner, tätskikt, installation tak. Vi installerar olika metallaggregat för specialkonstruktioner. Vårt företag har erfarenhet av installation av metallkonstruktioner i Norge. Installationsförfaranden överensstämmer med EN 1090-2, D2 toleransklass.

Metalo konstrukcija
Metalo konstrukcija
Metalo konstrukcija