• LT
  • EN
  • DE
  • NO
  • FI
  • SV

SPSCInspecta  

Automatisk blästring

Automatisk blästring är avsedd för metallkonstruktioner av längden på max 1500 mm, i höjd 400 mm, bredd - 1400 mm. Detta är en effektiv rengöring och ytuppruggningsmetod som använder röntgenpellets (beroende på slipmedel) för att säkerställa ideal avlägsnande av kvarvarande olja, föroreningar, korrosionsformationer, deposition efter valsningen, etc. från metallen och perfekta förhållanden för rostskydds. SA-2,5 eller högre klass renhet kan åstadkommas genom denna rengöringsmetod.

Kvalitetsgaranti

 

Automatisk blästring är föremål för strikt kontroll enligt internationella krav för våra kunder att vara 100% säker på hög kvalitet. Våra processer som involverar automatisk kallblastmaskin uppfyller standarden LST EN ISO 8501 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter. Standarden anger initiala ytförhållanden, rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagda stålsubstrat och av stålsubstrat efter övergripande tidigare beläggning avlägsnats.

Fördelar med automatisk stålsandsblästring:

 
  • effektiv och snabb reningsmetod;
  • tillämpliga på alla typer av metall;
  • inga följdskador eller deformering av ytan utsätts för blästring;
  • 95% och mer föroreningar avlägsnas från metallytan.