SPSCInspecta  

Valsing

Valsing er en av de mest utbredte prosessene som involverer metalldeformasjon. Metallplaten blir plassert mellom roterende ruller under prosessen. Utsatt for høyt trykk, blir metallplaten komprimert, med den resulterende endringen av tidligere dimensjoner, mekaniske, og fysiske egenskaper. Ulike typer ruller blir brukt til ulike former av arbeidsstykker av metall.