SPSCInspecta  

Seksjonsbøyning

Rulletjenester (kald bøyning) for jernholdige metallseksjoner av ulike typer i henhold til klientens tegniner. Valsing er utført av tre-rull vertikale ruller. To ruller er kontrollert separat, noe som muliggjør kortere prosessdesign. Rullfestemodifikasjoner er spesielt valgt i henhold til seksjonenes type. Prosessen er i stor grad avhenging av type metall, seksjontykkelse, og stålgrad. 

Kvalitetsgaranti

Seksjonsbøyningsprosessen er underlagt digital-manuell kontroll. Vi bruker alltid maler og andre målinger i seksjonsbøyningsprosessen for å sikre produktenes kvalitet og nøyaktighet.

Spesifikasjoner

 
 • Vinkelseksjon: 160x160x17 – min D=600mm
 • Stripeseksjon: 150mm x 30mm – min D=580mm
 • Firkantet stolpe: 85x85 min D=580mm
 • Rund stolpe: D100 min D=580mm
 • Pipe: D159x6 min D=580mm
 • Største bjelker I for valsing på x-x akse: HEB 100; HEA 120; IPE 160;
 • Valsing på y-y akse: HEB 160; HEA 200; IPE 330;
 • Største U-form for valsing på x-x akse: UPN 160;
 • Valsing på y-y akse: UPN 350;

SPESIFIKASJONER FOR ANDRE SEKSJONER TILGJENGELIGE VED FORESPØRSEL

Fordeler av seksjonsbøyning: 

 
 • Bredere bruksmuligheter av metalseksjonene;
 • Mindre kostbar prosess;
 • Presis bøyningsdimensjoner: vinkel, radius.