SPSCInspecta  

Das Schieben, Bohrloch

Fresing er en type presisjonsbearbeiding som involverer skjærere for å fjerne materiale i en ønsket dybde, lengde og form. Fresing dekker skjæring, boring, gjenging, utvidelse av eksisterende hull. Både nivå eller skrå flater kan freses. Freseprosessen produserer flate, koniske, sylinderformede, etc. flater. Data-assistert fresemaskin utfører skjæreoperasjoner av ulike komplekse former eller form skjæring.

Boringer av all mulig diameter og type kan produseres av automatisk eller manuell boring, fresemaskiner eller manuelle boringer.

 

 

 

 

Fresespesifikasjoner

 
  • Fresenøyaktighet: X mm
  • Horisontal fresediameter: maks X mm
  • Vertikal fresediameter: maks X mm
  • Bordjustering sidelengs: X mm
  • Borddybdejustering: X mm
  • Bordhøydejustering: X mm

 

Fordeler med fresing:

 
  • Kostnadseffektiv;
  • Presisjonsskjæring;
  • Produserer komplekse former;
  • Glatt resulterende flate.